2014年9月5日金曜日

Mar a thathar ag ithe Sushi

Tha Sushi, am biadh Iapanach traidiseanta a-nis gu math eadar-naiseanta ach chan eil Sushi coigreach coltach ri Sushi Iapanach traidiseanta idir gu tric. Thathar gan dèanamh leis dòigh eile air na stuthan eile agus tha blas eile orra ann an mòran dùthchannan.

Mar sin, is doirbh a h-ionnsachadh ciamar a tha Sushi Iapanach a' coimhead agus mar a thathar gan ithe.

Tha bhidio inntineach ann. Seall seo.

Mar a thathar ag ithe Sushi

2014年4月21日月曜日

Iapan ann an 1992

Tha dà bhidio goirid air a chur air YouTube o chionn ghoirid. Bha air gan tog ann an 1992 san ìre ard (High Vision) a bha tearc an uair sin. Tha iad glè shoiller, mhionaideach agus a' nochdadh na beatha Iapanach air a tha sinn a' faireachdainn beagan seann. Bha mi a' smaoinntinn as gu math seann a bha na daoine a' cleachdadh bogsachan an fhòn sa bhaile. Tha daoine an diugh a' cleachdadh fòn làimhe.

Seall na bhidiothan o 1992.

Iapan ann an 1992 (1 de 2)

Iapan ann an 1992 (2 de 2)

2013年12月14日土曜日

Bodach an Nollaig sna Puirt-Adhair: Dè a tha thu ag iarraidh?

Bha tachartas iongantais air a chumail sna puirt-adhair Tronto agus Hamilton sa Chanada. Bha daoine a bha a' dol do Chalgary le WestJet a' feitheamh gach itealan. Bha telebhisean mòr faisg air gach geata agus bha Bodach an Nollaig a' cur ceiste dhaibh; "Dè a tha thu ag iarraidh?" Thug gach duine freagairt mar Android Tablet, TV mòr, dèideag agus rudan eile ged a bha iad a' smaointinn gur e fealla-dhà sam bith. Ach cha robh fealla-dhà idir.

Bha iongantas sònraichte gan feitheamh sa phort-adhair Calgary ged a bha na buil de WestJet fìor trang. Seall seo!


WestJet Christmas Miracle: real-time giving

2013年12月10日火曜日

An do choimhead sibh Terminator 2?

An do choimhead sibh Terminator 2? 'S e film gasda a th' ann ach tha e nas fhaide na 2 uair a dh'aide. Ach tha film goirid ann leis as urrain dhuibh ga choimhead direach ann an 60 dìogan. Seall seo!

Speedrun: Terminator 2 Judgement Day in 60 seconds

2013年12月9日月曜日

Fear air Fliuch-Bhòrd an t-Soithich

'S e sgiath le thomhas fo shoitheach-seòlaidh a th' ann an fliuch-bhòrd agus tha e ag obair gus an soitheach a chumail air bhunailt sa ghaoith chruaidh. 'S cumanta gu bheil e fon soitheach agus fon mhuir. Ach 's urrain ga chuir air a' mhuir nan rachadh an soitheach a chlaonadh sa ghaoith. Ach cò a tha ag iarraidh a dhol air? Seall seo!

Alex Thomson attempts the Keel Walk

Alex Thomson attempts the Keel Walk: https://www.youtube.com/watch?v=B2PQfJ2SAg4

2013年11月30日土曜日

'S mise Spartacus!

Ann an Starbucks chuir fear an òrdugh airson cofaidh. Thuirt e gum b' esan Spartacus. Agus thàinig mòran daoine agus bha iad uile airson an cofaidh nuair a bha e deiseil. Thuirt gach fear "'S mise Spartacus!" Seall seo!


'S mise Spartacus!